English version of this page

Disputas: Jørgen Smedsrud

Master Jørgen Smedsrud ved Institutt for pedagogikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

Mathematically gifted adolescents in Norway: Exploring mathematically gifted adolescents' experience with the school system in Norway.

Bilde av stipendiat. Foto.

Jørgen Smedsrud. Institutt for pedagogikk/UiO

Prøveforelesning

Fredag 30. august 2019, kl. 10.15-11.00, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Identifying and servicing mathematically gifted students: (1) Which issues of validity are central to how we identify and service mathematically gifted students in Norway and (2) what are the future research needs to further develop gifted education in Norway?

Bedømmelseskomité

  • Dr. Katherine Gavin, Neag School of Education, University of Connecticut, USA (1. opponent)
  • Professor Elaine Munthe, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora,
    Universitetet i Stavanger (2. opponent)   
  • Førsteamanuensis Kenneth Silseth, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, er tredje medlem av bedømmelseskomiteen og komiteens koordinator.

 

Disputasens leder

Professor Vibeke Grøver, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere

Gjennom perioden:

  • Professor Ove Edvard Hatlevik, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet - Storbyuniversitetet 
  • Professor Stein Erik Ulvund, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo 
  • Førsteamanuensis Kristinn Hegna, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo 
  • Professor Ella Maria Cosmovici Idsøe, Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo
  • Professor Kamil Øzerk, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Information in English

Publisert 30. juni 2019 18:34 - Sist endret 8. nov. 2019 14:51