English version of this page

Disputas: Tamar Kalandadze

Master Tamar Kalandadze ved Institutt for spesialpedagogikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

Making Sense of the Word and the World: Figurative Language Comprehension in Individuals with Autism Spectrum Disorder.

Tamar Kalandadze

Tamar Kalandadze

Prøveforelesning

Torsdag 12. desember 2019, kl. 10.15-11.00, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Methodological challenges in research on populations of children with various forms of communication disabilities.

Bedømmelseskomité

  • Professor Melissa L. Allen, School of Education, University of Bristol, UK (1. opponent)
  • Professor emeritus Jan-Eric Gustafsson,Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs Universitet, Sverige (2. opponent)
  • Professor Björn Lyxell, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, er tredje medlem av bedømmelseskomitéen og komiteens koordinator.

Disputasens leder

Førsteamanuensis Ulrika Löfkvist, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere:

  • Professor Kari-Anne Bottegaard Næss, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskaplige fakultet, Universitetet i Oslo
  • Professor Mila Dimitrova Vulchanova, Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
  • Forsker Terje Nærland, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom), Oslo Universitetssykehus (OUS) og NORMENT(Norsk senter for forskning på mentale lidelser), Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

 

Publisert 27. nov. 2019 09:35 - Sist endret 2. des. 2021 09:17