Disputas: Elisabeth Stang Lund

Master Elisabeth Stang Lund ved Institutt for pedagogikk vil vil forsvare sin avhandling "Discrepancies in Texts and Source Evaluation - An Investigation Into How Textual, Format and Individual Factors, Affect Use of Sourcing Strategies" for graden Philosophiae doctor.

Bildet kan inneholde: halskjede, hår, hake.

Elisabeth Stang Lund. Foto: Shane Colvin/UiO

Tid og sted for prøveforelesning

Factors influencing readers' text sourcing strategies

19.10.2020, kl. 12:00 - Auditorium 1, Helga Engs Hus

Det er mulig å delta på prøveforelesning og disputas både via Zoom og ved fysisk oppmøte i auditorium 1, Helga Engs Hus, mandag 19.10.2020. Grunnet smittevernhensyn må de som ønsker å delta fysisk melde seg på ved å fylle ut dette skjemaet. Det er begrenset antall plasser. 

 

Klikk her for å delta på prøveforelesning og disputas via Zoom

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Peter Afflerback, University of Maryland, USA
  • 2. opponent: Professor Raquel Cerdan Otero, University of Valencia, Spania
  • Komitéleder Professor Emerita Solveig Alma Halaas Lyster, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Inga Bostad, Universitetet i Oslo

Veiledere

  • Professor Ivar Bråten, Universitetet i Oslo
  • Professor Helge Ivar Strømsø, Universitetet i Oslo
  • Professor Øistein Anmarkrud, Universitetet i Oslo.

Sammendrag

I avhandlingen «Discrepancies in Texts and Source Evaluation - An Investigation Into How
Textual, Format and Individual Factors, Affect Use of Sourcing Strategies”, retter jeg
oppmerksomheten mot lesestrategier i et multi-tekstuelt samfunn, hvor mye av lesningen
foregår ved hjelp av ulike digitale plattformer.

Avhandlingen er basert på tre studier, som er gjennomført i nært samarbeid med forskningsgruppen «Critical Reading and Learning», ved det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Vi gjennomførte tre ulike datainnsamlinger, ved tre utdanningsinstitusjoner. Vi samlet inn data vedrørende elever i videregående skole og ved Universitetet i Oslo.

I de tre studiene benytter vi kvantitativ metodologi og har delvis overlappende forskningsspørsmål. Studiene har et særlig fokus på betingelser som fremmer kritisk kildevurdering. Kritisk kildevurdering regnes som en særdeles viktig lesestrategi for lesere, når det gjelder multiple dokumenter. Vi undersøker hvordan egenskaper ved lesere, og betingelser ved tekstinnhold og tekstformat, kan ha sammenheng med at lesere legger merke til kildeinformasjon. Med hensyn til sammenhengen mellom tekstinnhold og kildevurdering, finner vi at motstridende tekstinnhold, slik det kan presenteres i ulike dokumenter, har sammenheng med hukommelse for kildeinformasjon. I avhandlingens kappe, drøfter jeg teoretiske og praktisk-pedagogiske implikasjoner med grunnlag i studiene. Sammenhengen mellom betingelser ved tekster og kildevurdering belyser aktuelle teoretiske modeller innenfor forskningsområdet som tar for seg lesning av multiple dokumenter.

Når det gjelder pedagogiske implikasjoner, er det slik at norske læreplaner framhever betydningen av kritisk lesning og kritisk kildevurdering, i en digital tekstverden. Avhandlingen handler om betingelser som kan fremme bruk av slike lesestrategier. Kunnskapen om hvordan unge lesere kan lære å benytte lesestrategier når de leser multiple dokumenter, er relevant for praksis i klasserommet. Leseferdigheter i en moderne og sammensatt tekstverden er avgjørende for å lykkes innenfor utdanning og innenfor mange yrkesløp. At flere lesere utvikler gode lesestrategier, gjør at de kan ha glede av den store informasjonsmengden som finnes i en moderne tekstverden.

Publisert 5. okt. 2020 19:12 - Sist endret 22. okt. 2020 14:44