Disputas: Kjetil Horn Hogstad

Master Kjetil Horn Hogstad ved Institutt for Pedagogikk vil forsvare sin avhandling The Plasticity of Bildung – Towards a New Philosophy of Education for graden ph.d.

Bildet kan inneholde: hode, øre, leppe, kinn, frisyre.

Foto: Shane Colvin

Prøveforelesning

What are the politics of the philosophy of education?

 

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Professor Ola Erstad, Universitetet i Oslo

Veiledere

  • Professor Torill Strand, Universitetet i Oslo
  • Dr. Nick Peim, University of Birmingham, Storbritannia

Sammendrag

Dette er en filosofisk studie av danningsbegrepet i lys av Catherine Malabous filosofi. Malabous arbeid dreier seg omkring plastisitetsbegrepet, som har røtter i dialektikk og dekonstruksjon og henter inspirasjon fra nevrobiologien. Studien tar utgangspunkt i danning som en spesifikk idé om relasjonen mellom utdanning, samfunn, historie og individualitet, og ser forandring, makt og temporalitet som fundamentale aspekter i denne ideen.

Aspektene kritiseres på bakgrunn av plastisitetsbegrepet. Dette ser formen som den grunnleggende, og grunnleggende foranderlige, enheten for tenking. Form er den materielle akkumuleringen av forming utenfra, av selv-forming, og tilfeldigheter. I lys av dette fremstår selve danningsbegrepet som en plastisk form som finnes i den materielle kroppen, utfordrer den, og forandrer seg ustanselig.

”Plastisk danning” er metaforen denne studien legger grunnlaget for. Plastisk danning befinner seg i møtet mellom symboler, materie og selv-forming, og antyder et skifte i betoning fra utdanning som forberedelse til fremtiden, til åpningen av et rom der eleven og historien – fag, teknikker, tankemåter – kan møtes.

Publisert 3. des. 2020 14:58 - Sist endret 16. des. 2020 13:36