Disputas: Christiane Lingås Haukedal

Master Christiane Lingås Haukedal ved Institutt for spesialpedagogikk vil forsvare sin avhandling "Quality of Life in Children with Hearing Loss" for graden PhD.

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hår, øyenbryn, panne.

Foto: Privat

 

 

Det er mulig å delta på disputas både via Zoom og ved fysisk oppmøte i auditorium 1, Helga Engs Hus fredag 11.09.2020. Grunnet smittevernhensyn må de som ønsker å delta fysisk melde seg på ved å fylle ut dette skjemaet. Det er begrenset antall plasser. 

 

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 10. September, kl. 13.00 Zoom

The role of incidental learning in social communication

 

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Associate Professor Andrea D. Warner-Czyz, University of Texas, USA
  • 2. opponent: Professor Carolien Rieffe, Leiden University, Nederland
  • Komitéleder: Professor Emeritus Solveig-Alma Halaas Lyster, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Melanie Kirmess, Universitetet i Oslo

Veileder

  • Professor Ona Bø Wie, Universitetet i Oslo
  • Professor Björn Lyxell, Universitet i Oslo...

Sammendrag
Avhandlingen er skrevet ved Universitetet i Oslo, Institutt for Spesialpedagogikk. Avhandlingen består av tre artikler som undersøker helserelatert livskvalitet (HR-QOL) hos barn i alderen 5-12 år som har ulike grader av hørselstap. Resultatene sammenlignes med jevnaldrende barn som har typisk hørsel. Et av hovedmålene var å undersøke om bedre språk eller kommunikasjonsferdigheter hos barna som hadde hørselstap, var assosiert med høyere eller lavere HR-QOL. I alle de tre artiklene undersøkes også faktorer som tidligere er funnet å være assosiert med HR-QOL, som alder ved implantasjon, kronologisk alder, nonverbale evner og sosioøkonomisk status.

De tre artiklene er kvantitative, og data baserer seg på spørreskjema og kognitive tester. Resultatene tyder på at hoveddelen av barna og foreldrene opplever at barnas HR-QOL er tilnærmet lik som hos jevnaldrende som ikke har et hørselstap. Likevel opplever barna signifikant lavere HR-QOL på enkelte domener. Barna som bruker CI opplever lavere QOL på områder knyttet til sosial- og skolefungering sammenlignet med jevnaldrende. For barn som bruker høreapparat gjelder dette bare skolefungering. Median skåren på språk eller kommunikasjonsferdigheter var under normativt gjennomsnitt hos barna som hadde hørselstap. Bedre talespråk eller bedre kommunikasjonsferdigheter ble funnet å være assosiert med bedre HR-QOL.

På bakgrunn av funnene i denne avhandlingen, anbefales det at man i fremtidig praksis utnytter fordelene med tidlig diagnostisering for å fremme talespråksferdigheter hos barn som har hørselstap. I tillegg trengs det et større fokus på tilrettelegging for barn som har hørselstap i skolen, slik at de skal kunne få de samme mulighetene til trivsel som jevnaldrende som ikke har det hørselstap.  

Publisert 28. aug. 2020 17:29 - Sist endret 2. okt. 2020 00:17