English version of this page

Disputas: Melaku Tesfa Tesema

M.Sc. Melaku Tesfa Tesema ved Centre for Educational Measurements vil forsvare sin avhandling "Inequalities in educational outcomes in Ethiopia: An exploration of gender and regional differences based on the national examinations in grades 10 and 12." for graden Philosophiae Doctor.

Bildet kan inneholde: anlegg, yttertøy, himmel, blad, tre.

Tid og sted for prøveforelesning

"Equity in education and developing countries"

29.11.2021, Aud. 3, Helga Engs hus, kl 10.00, 

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent Professor Elaine Unterhalter, University College London, UK
  • 2. opponent Professor Girma Berhanu, Göteborgs Universitet, Sverige
  • Komitéleder Fengshu Liu, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Ronny Scherer, Universitetet i Oslo

Veiledere

  • Professor Johan Braeken, Universitetet i Oslo
  • Professor Jan-Eric Gustafsson, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Denne avhandlingen er basert på en grundig omtale av resultater fra tre forskjellige empiriske studier om ulikheter i utdanningsresultater samt likhetspolitikk i Etiopia. Studiene fokuserer spesielt på forskjeller mellom kjønn og regioner, og på hvordan politiske tiltak og utdanningsmuligheter påvirker likestillingen i skoleprestasjoner, -deltagelse og -tilgang i Etiopia. Data fra to fulle studentkohorter som deltok i avsluttende nasjonale eksamener i videregående skole og ved forberedende utdanning i Etiopia, ble analysert.

Analyser av kjønn og regioner viste store regionale forskjeller. Sentrale regioner utkonkurrerte alle andre regioner mht. akademiske prestasjoner. Likevel underpresterte ikke de fremvoksende regionene sammenlignet med mer etablerte regioner. Det ble funnet store kjønnsforskjeller i akademiske prestasjoner både generelt og for STEM, selv for de sentrale regionene, med jenter som underpresterte sammenlignet med gutter. Kjønnsforskjellene i prestasjoner var mindre uttalt i de fremvoksende regionene. Selv om kvinnelige studenter var svært underrepresenterte i skolen i de fremvoksende regionene, viste kjønnsgapet i innmelding eller kvalifisering mer sammenlignbare ratioer i disse regionene enn i de mer utviklede regionene. Nåværende positive særbehandling forverret ikke de observerte kjønnsulikhetene i absolutt antall innmeldte ved å sikre at innenfor hver gruppe ble det oppnådd liknende innmelding til overgang til et forberedende program og, i noen mindre grad, til universitetet. 

Sammenlagt er de klare regionale forskjellene og kjønnsforskjellene indikatorer på at Etiopia endrer seg og utvikler seg i ulik hastighet på tvers av regionene og befolkningsgruppene. Dette innebærer at politiske beslutningstakere må være oppmerksomme på regionale forskjeller og gruppeforskjeller for å finne gode strategier for å håndtere disse ulikhetene. Utdanning for alle, i bokstavelig forstand, kan være en fruktbar vei videre.

 

Publisert 16. nov. 2021 23:46 - Sist endret 22. nov. 2021 23:33