English version of this page

Disputas: Maren Omland

Cand.phil. Maren Omland ved Institutt for pedagogikk vil forsvare sin avhandling "What did you talk about?’ Teacher and students’ joint construction of subject-oriented meanings" for graden Philosophiae Doctor.

Bildet kan inneholde: person, nese, kinn, leppe, øyenbryn.

Foto: UiO

Klikk her for å delta på prøveforelesning og disputas via Zoom

Tid og sted for prøveforelesning

Onsdag 1. desember, kl.16.00, Auditorium 2, Helga Engs Hus

Tittel på prøveforelesningen: "Professional development designed to help teachers engage students in argumentation to support deeper learning"

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Alina Reznitskaya, Montclair State University, USA

  • 2. opponent: Dr. Allison Twiner, Cambridge University, UK

  • Professor Kenneth Silseth, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, er tredje medlem av bedømmelseskomiteen og komiteens koordinator.

Leder av disputas

Professor Palmyre Pierroux, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere

Les intervju med Omland om hennes forskning i stipendatprofilen

Sammendrag

Denne avhandlingen undersøker hvordan læreren kan legge til rette for klasseromsinteraksjoner hvor lærer og elever sammen konstruerer faglig mening. Interaksjonene som analyseres er støttet av et mikrobloggingsverktøy designet for å mediere samtaler. Det empiriske materialet består i hovedsak av videoobservasjoner og følger en lærer og hennes elever i ungdomsskolen gjennom flere forløp i løpet av to adskilte terminer. Avhandlingen har to overgripende mål: 1) å identifisere undervisningsstrategier som bygger på elevenes stemmer for å skape faglig meningsskaping, 2) å videreutvikle kunnskap om dialogisk undervisning ved å analysere hvordan og hvorfor disse strategiene kan være produktive for elevers læring. Disse målene er utgangspunktet for de tre artiklene som inngår i avhandlingen. 

Artikkel 1 undersøker hvordan en lærer støtter og veileder 8. klassinger i å utvikle kapasitet og rom for handling gjennom dialogisk læring og organisering av posisjonering i samtalene. Artikkelen forklarer hvorfor de analyserte strategiene virker ved å peke på forbindelser mellom elevenes kapasitet og rom for handling, posisjonering og dialog.

Artikkel 2 utforsker hvordan spesifikke diskursive strategier i dialogisk kommunikasjon bidrar til elevenes meningsskaping. Analysene viser hvordan avbrytelser, interaksjonell samtenkning og syntetisering kan utgjøre sentrale diskursive strategier i elevenes meningsskaping og hvordan potensialet for meningsskaping i disse strategiene kan utnyttes når mikroblogging brukes til å overbringe bidrag fra gruppe til helklassesamtaler. 

Artikkel 3 studerer hvordan kritiske spørsmål og utfordringer i klasserommet kan bidra til faglig meningsskaping. Funnene viser at slike utfordringer kan føre til kognitivt krevende koordinering og styrke en evaluerende epistemisk holdning. Videre fant vi at bruk av mikroblogging kunne legge til rette for slike utfordringer ved å synliggjøre motstridende ideer og å mediere opptak.

Denne avhandlingen er skrevet innenfor kunnskapsområdet pedagogikk og er utført som en del av forskningsprosjetet DiDiAC ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo. 

Publisert 18. nov. 2021 14:43 - Sist endret 1. des. 2021 22:43