Vår 2011

Tidligere

Tid og sted: 16. juni 2011 12:1516:00, Auditorium 1, Eilert Sundts hus, Blindern

Cand.scient. Guri Anne Nortvedt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d

torsdag 16. juni 2011.

Avhandlingens tittel er:

Norwegian Grade 8 students' competence in understanding and solving multistep arithmetic word problems

Tid og sted: 14. juni 2011 12:1516:00, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Cand.ed. Melanie Kirmess vil forsvare sin avhandling for graden ph.d

tirsdag 14. juni 2011.

Avhandlingens tittel er:

The Applicability and Outcome of Constraint Induced Language Therapy (CILT) in Early Aphasia Rehabilitation.

Tid og sted: 10. juni 2011 12:1516:00, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Cand.psychol. Terje Nærland  vil forsvare sin avhandling for graden ph.d

fredag 10. juni 2011.

Avhandlingens tittel er:

Social Status and Communicative Competence in Preschool Years. An observation-based approach.

Tid og sted: 10. juni 2011 12:1516:00, Auditorium 2, Helga Engs hus

Cand.paed. Kristin Beate Vasbø forsvarer avhandlingen 

Det interkulturelle ungdomsmøtet som læringsarena. En etnografisk studie av læring mellom formelle og uformelle kontekster, for graden ph.d.

Tid og sted: 30. mai 2011 12:1516:00, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

M.Phil. Greta Bjørk Gudmundsdottir forsvarer avhandlingen

From digital divide to digital opportunities? A critical perspective on the digital divide in South African schools,

for graden ph.d.

Tid og sted: 27. mai 2011 12:1516:00, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Cand.paed. Britt Oda Fosse forsvarer avhandlingen

Lærerstudenters innramming og forståelse av tilpasset opplæring. En studie av kollektive læringsprosesser i ulike kontekster ved en praktisk-pedagogisk lærerutdanning,

for graden ph.d.

Tid og sted: 29. apr. 2011 12:1516:00, Auditorium 1, Helga Engs hus

Cand.polit. Guri Jørstad Wingård forsvarer avhandlingen 

Skole-nasjon-religion. En studie av konstruksjonen av kollektiv identitet og annenhet i den politiske debatten om religions- og livssynsundervisning i den norske grunnskolen på 1990-tallet,

for graden ph.d.

Tid og sted: 11. feb. 2011 12:15, Auditorium 3

M.Phil. Safwat Y. Diab vil forsvare sin avhandling for graden ph.d

fredag 11. februar 2011.

Avhandlingens tittel er:

Undermined Academic Potentials: A multi-level study of the main psychosocial factors that contribute to Palestinian sixth-grade children's academic underachievement in the Gaza Strip.