Disputas: Britt Oda Fosse

Cand.paed. Britt Oda Fosse forsvarer avhandlingen

Lærerstudenters innramming og forståelse av tilpasset opplæring. En studie av kollektive læringsprosesser i ulike kontekster ved en praktisk-pedagogisk lærerutdanning,

for graden ph.d.

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.: Fredag 27. mai 2011, klokken 10.15 - 11.00 auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern.

Oppgitt emne:

Overføring og transformasjon av kunnskap mellom kontekster. Perspektiver og implikasjoner.

Bedømmelseskomité

  • Docent Per Lindqvist, Linnéuniversitetet Kalmar, Växjô, Sverige (første opponent).
  • Professor May Britt Postholm, Program for lærerutdanning, NTNU (andre opponent).
  • Tredje medlem av komitéen samt koordinator: Førsteamanuensis Hans Christian Arnseth, Pedagogisk forskningsinstitutt, Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Leder av disputas

Prøveforelesning og disputas vil bli ledet av professor Eyvind Elstad, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veileder

  • Professor Jorunn Møller, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 
  • Professor Trond Eiliv Hauge, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
     

Mer informasjon

Sammendrag norsk.

Sammendrag engelsk.

Publisert 12. apr. 2011 11:19 - Sist endret 12. mai 2011 14:02