Disputas: M.Phil. Safwat Y. Diab

M.Phil. Safwat Y. Diab vil forsvare sin avhandling for graden ph.d

fredag 11. februar 2011.

Avhandlingens tittel er:

Undermined Academic Potentials: A multi-level study of the main psychosocial factors that contribute to Palestinian sixth-grade children's academic underachievement in the Gaza Strip.

Foto:

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.: 

Discuss the advantages and disadvantages of analyzing children's learning, achievement and underachievement from U. Bronfenbrenner's bio-ecological theory.  Compare Bronfenbrenner's theory to other theoretical perspectives that are relevant within the field of special education.

Fredag 11. februar 2011, klokken 10.15 - 11.00, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Bedømmelseskomité

Første opponent:  PhD Kirsten Baltzer, Department of Learning, The Danish school of education

Andre opponent:   Professor,PhD Hannu Kalevi Savolainen, Faculty of Philosophy, University of Eastern Finland

Tredje medlem av komiteen: Førsteamanuensis, Dr.phil. Liv M. Lassen,  Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Prøveforelesning og disputas vil bli ledet av professor Eva-Signe Falkenberg, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

Veileder:

 Kandidatens veiledere har vært  førsteamanuensis Peer Møller Sørensen, ISP, og professor Raija-Leena Punamäki, Universitetet i Helsinki, Finland.

For mer informasjon

Sammendrag av avhandling på engelsk.

 

Publisert 13. jan. 2011 19:00 - Sist endret 31. mars 2011 14:26