Disputas: Melanie Kirmess

Cand.ed. Melanie Kirmess vil forsvare sin avhandling for graden ph.d

tirsdag 14. juni 2011.

Avhandlingens tittel er:

The Applicability and Outcome of Constraint Induced Language Therapy (CILT) in Early Aphasia Rehabilitation.

Foto:

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Mechanisms of recovery of language function in aphasia: Evidence from brain imaging.

Tirsdag 14. juni 2011, klokken 10.15 - 11.00, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Bedømmelseskomité

Professor Ph.d. Leslie J. Gonzalez-Rothi, Department of Neurology, University of Florida, USA (første opponent).

Professor, Dr.philos. Ivar Reinvang, Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo (andre opponent).

3. medlem av komitéen, samt koordinator er professor emeritus Liv Randi Opdal, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas

Prøveforelesning og disputas vil bli ledet av professor Eva-Signe Falkenberg, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

Veileder:

Kandidatens veiledere har vært  professor Solveig Lyster, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, og professor Lynn M. Maher, Department of Communication Sciences and Disorders, University of Houston, USA.

For mer informasjon

Les sammendrag her:

Publisert 3. mai 2011 14:35 - Sist endret 31. mai 2022 13:34