Disputas: Greta Bjørk Gudmundsdottir

M.Phil. Greta Bjørk Gudmundsdottir forsvarer avhandlingen

From digital divide to digital opportunities? A critical perspective on the digital divide in South African schools,

for graden ph.d.

Foto: Pedagogisk forskningsinstitutt

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.: Mandag 30. mai 2011, klokken 10.15 - 11.00, auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern.

Oppgitt emne. 

The potential and limitations of ICTs to effect equitable and qualitative transformations in education: the case of South Africa.

Bedømmelseskomité

  • Dr. Yusuf Sayed, School of Education and Social Work, University of Sussex, UK (første opponent)
  • Professor Robert F. Arnove, Department of Educational Leadership and Policy, School of Education, Indiana University, USA (andre opponent).
  • Tredje medlem av komitéen og koordinator: Professor Lene Buchert, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas

Prøveforelesning og disputas vil bli ledet av settedekan, professor Eva-Signe Falkenberg, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. 

Veiledere

Mer informasjon

Sammendrag på engelsk.

Sammendrag på norsk.

Publisert 12. apr. 2011 12:15 - Sist endret 31. mai 2011 13:50