Disputas: Kristin Beate Vasbø

Cand.paed. Kristin Beate Vasbø forsvarer avhandlingen 

Det interkulturelle ungdomsmøtet som læringsarena. En etnografisk studie av læring mellom formelle og uformelle kontekster, for graden ph.d.

Foto: Pedagogisk forskningsinstitutt

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.: Fredag 10. juni 2011, klokken 10.15 - 11.00, auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern.

Oppgitt emne

Ungdomskulturteorienes verdi for analysen av internasjonale kulturmøter.

Bedømmelseskomité

  • Lektor, dr.phil. Sven Mørch, Insitutt for psykologi, Københavns universitet (første opponent).
  • Professor Hedvig Ekerwald, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet (andre opponent). 
  • Professor Kåre Heggen, Institutt for sosialfag, Høgskulen i Volda.
  • Professor Monica Rudberg, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo er komitéens koordinator.

Veiledere

Leder ved prøveforelesning og disputas

Prøveforelesning og disputas vil bli ledet av professor Berit Karseth, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo.

Mer informasjon

Les sammendrag her:

Publisert 6. mai 2011 14:25 - Sist endret 22. juni 2011 11:22