Disputas: Guri Jørstad Wingård

Cand.polit. Guri Jørstad Wingård forsvarer avhandlingen 

Skole-nasjon-religion. En studie av konstruksjonen av kollektiv identitet og annenhet i den politiske debatten om religions- og livssynsundervisning i den norske grunnskolen på 1990-tallet,

for graden ph.d.

Foto: UV

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.: Fredag 29. april 2011, klokken 10.15 - 11.00, auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern.

Oppgitt emne

Kritikk av Foucault som historiker.

Bedømmelseskomité

  • Universitetslektor Ylva Bergstrôm, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala Universitet (første opponent).
  • Professor Paul Knutsen, Avdeling for samfunnsvitenskap, Høgskolen i Lillehammer (andre opponent). 
  • Tredje medlem av komitéen samt koordinator: Professor Jon Lauglo, Pedagogisk forskningsinstitutt, Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Veileder

  • Professor Lars Løvlie, Pedagogisk forskningsinstitutt, Det udanningsvitenskapelige fakultet.

Leder ved prøveforelesning og disputas

Prøveforelesning og disputas vil bli ledet av professor emeritus Kirsten Hofgaard Lycke, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo.

Mer informasjon

Les sammendraget her:

Publisert 17. mars 2011 10:57 - Sist endret 19. apr. 2011 13:20