Disputas: Cand.scient. Eli Munkebye

Eli Munkebye vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 3. februar 2012.

Avhandlingens tittel er:

Dialog for læring - den utforskende naturfaglige samtalen i uteskole.

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig: Hvorfor og hvordan skal dette inkluderes i undervisningen i naturfag?

Tid: Fredag 3. februar 2012, klokken 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Professor Jan Schoultz, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet, Sverige (1. opponent).
  • Docent Pernilla Nilsson, Sektionen för lärarutbildning, Högskolan i Halmstad, Sverige (2. opponent).
  • 3. medlem av komitéen og komitéens koordintaor: .Forsker Rolf Vegar Olsen, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.
  •  
  • Disputasen vil bli ledet av dekan, professor Vibeke Grøver Aukrust, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Professor Doris Jorde, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo og førsteamanuensis Sylvi M. Sandvik, Universitetet i Agder.
  •  
  • For sammendrag, les her:
Publisert 18. jan. 2012 11:34 - Sist endret 31. okt. 2013 10:29