Disputas: Cand.scient. Margrethe Naalsund

Margrethe Naalsund vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

onsdag 16. mai 2012.

Avhandlingens tittel er:

Why is algebra so difficult? A study of Norwegian lower secondary students' algebraic proficiency.

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Preparing for early algebra learning.

Tid: Onsdag 16. mai 2012, klokken 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Dr. Professor II Carolyn A. Maher, Department of Learning and Teaching, Rutgers University, The State University of New Jersey,  USA (1. opponent).
  • Forsker Tomas Bergqvist, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM), Umeå Universitet, Sverige (2. opponent).
  • 3. medlem av komitéen og komitéens koordintaor: Professor Gunnar Gjone, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

Disputasen vil bli ledet av settedekan, førstelektor Torgeir Onstad, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Dr.philos. Bjørnar Alseth, tidligere forsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo, og professor emeritus Svein Lie, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo..
  •  
  • For sammendrag,les her:
Publisert 11. mai 2012 14:17 - Sist endret 16. mai 2012 08:59