Disputas: M.phil. Heidi Biseth

Heidi Biseth vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

tirsdag 8. mai 2012.

Avhandlingens tittel er:

EDUCATORS AS CUSTODIANS OF DEMOCRACY. A comparative investigation of democracy in multicultural school environments in the Scandinavian capitals.

Foto: privat

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: vil bli oppgitt senere

Tid: Tirsdag 8. mai 2012, klokken 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 3,  Helga Engs hus, Blindern

Bedømmelseskomité

  • Dr. Michele Schweisfurth, School of Education, University of Birmingham, UK (1. opponent).
  • Professor Gunilla Holm, Institutionen för beteendevetenskaper, Helsingfors universitet, Finland (2. opponent).
  • 3. medlem av komitéen og koordinator: .ProfessorJon Lauglo, Pedagogisk forskningsinstitutt, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasen vil bli ledet av settedekan, professor Lene Buchert, Pedagogisk forskningsinstitutt, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veileder

  • Professor Joronn Pihl, Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier, Høgskolen i Oslo.
  • Professor Tone Kvernbekk, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo

For mer informasjon

Sammendrag, les her:

Publisert 21. feb. 2012 12:22 - Sist endret 24. apr. 2012 16:22