Disputas: M.A. Louise Mifsud

Louise Mifsud vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 11. mai 2012.

Avhandlingens tittel er:

Learning with Mobile Technologies: Perspectives on Mediated Actions in the Classroom.

Louise Mifsud

Foto: UiO/ InterMedia

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Mobile learning and the socio-materiality of classroom practices.

Tid: Fredag 11. mai 2012, klokken 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Bedømmelseskomité

  • Docent Lars Svensson, Institutionen för ekonomi och IT, Högskolan Väst, Sverige (1. opponent).
  • Dr. Sally Barnes, Graduate School Education, University of Bristol, UK                   (2. opponent).
  • 3. medlem av komitéen og koordinator: Førsteamanuensis Hans Christian Arnseth, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo. 

Disputasen vil bli ledet av settedekan, professor Ola Erstad, Pedagogisk forskningsinstitutt, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veileder

  • Professor Sigmund Lieberg, Pedagogisk forskningsinstitutt, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
  • Professor Anders Mørch, InterMedia, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

For mer informasjon

Sammendrag, les her:

Publisert 28. feb. 2012 12:54 - Sist endret 27. apr. 2012 11:06