Disputas: M.phil. Rómulo Pinheiro

Rómulo Pinheiro vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

mandag 5. mars 2012.

Avhandlingens tittel er:

In the Region, for the Region? A comparative study of the institutionalisation of the regional mission of universities.

Foto: Pedagogisk forskningsinstitutt

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel:

The future of entrepreneurial universities: Resolving or propelling the tensions between the regional and the global? Today's universities are expected to assume a multitude of roles and responsibilities. Discuss what this means for the overall structure, character and future development of the institutions.

Tid: Mandag 5. mars 2012, klokken 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Peter Arbo, Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø (1. opponent).
  • Professor Mats Benner, Forskningspolitiska institutet, Lunds universitet, Sverige (2. opponent).
  • 3. medlem av komitéen: .Professor Hanne Foss Hansen, Institutionen for statskundskab, Københavns universitet.
  • Professor Berit Karseth, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo har vært komitéens koordinator.

Disputasen vil bli ledet av settedekan, professor Ola Stafseng, Pedagogisk forskningsinstitutt, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veileder

For mer informasjon

For sammendrag, les her:

Publisert 13. feb. 2012 12:47 - Sist endret 20. apr. 2012 15:22