Vår 2013

Tidligere

Tid og sted: 28. juni 2013 12:1516:00, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Monika Kvernenes vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 28. juni 2013.

Avhandlingens tittel er:

Bedside Teaching among Novice Medical Teachers. Mapping conceptions of bedside teaching and exploring change within the context of a teaching community.

Tid og sted: 27. juni 2013 12:1516:00, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Einar Sundsdal vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 27. juni 2013.

Avhandlingens tittel er:

Naturalistisk humanisme. Bidrag til et pedagogisk standpunkt.

Tid og sted: 29. mai 2013 10:1515:00, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Zehlia Babaci-Wilhite vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos.

onsdag 29. mai 2013.

Avhandlingens tittel er:

Local Languages in Schooling as a Right in Education: A Case Study of Curriculum Reform in Zanzibar.

Tid og sted: 2. mai 2013 12:1516:00, Aud 2, Helga Engs hus, Blindern

Ulrikke Rindal vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 2. mai 2013.

Avhandlingens tittel er:

Meaning in English: L2 attitudes, choices and pronunciation in Norway.

Tid og sted: 21. mars 2013 12:1516:00, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Leila Eve Ferguson vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 21. mars 2013.

Avhandlingens tittel er:

Making sense of multiple texts: An investigation into epistemic beliefs and multiple-text comprehension when students read about controversial science topics.

Kenneth Silseth vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 14. mars 2013.

Avhandlingens tittel er:

Constructing learning dialogically; learners, contexts and resources. Exploring how students and teachers participate in game-based learning and digital storytelling in educational settings.

Tid og sted: 8. mars 2013 12:1516:00, Kristine Bonnevies hus, Aud 2, Blindern, Universitetet i Oslo

Sidsel Skjelten vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 8. mars 2013.

Avhandlingens tittel er:

Jakta på kvalitetsforskjellar i elevane sine tekster. Kva skil gode tekstar frå middels gode?

Tid og sted: 4. mars 2013 12:1516:00, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Eva Bjerkholt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

mandag 4. mars 2013.

Avhandlingens tittel er:

Åpning av lukkede rom. En kvalitativ studie av innholdet og dialogene i veiledningssamtaler mellom nyutdannede lærere og lokale veiledere.

 

Tid og sted: 1. mars 2013 12:1516:00, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Ratib Lekhal vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 1. mars 2013.

Avhandlingens tittel er:

The relationship between children's attendance in Norwegian childcare centers and language and behavioral development during early childhood.

Tid og sted: 20. feb. 2013 12:1516:00, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Monica Johannesen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

onsdag 20. februar 2013.

Avhandlingens tittel er:

The Sociomateriality of Teaching. Virtual Learning Environments in Teaching Practice.

 

Tid og sted: 13. feb. 2013 12:1516:00, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Stackus Okwaput vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

onsdag 13. februar 2013.

Avhandlingens tittel er:

Teacher Training for Inclusion of Children with Special Needs. Towards Achieving Communicative Interaction in Education in Uganda.

Tid og sted: 1. feb. 2013 10:1514:00, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Philip Anders Dammen vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos.

fredag 1. februar 2013.

Avhandlingens tittel er:

En undersøkelse av psykisk plage og psykisk endring med utgangspunkt i enkelte endringsprosesser. Et bidrag i utvikling av en vitenskapelig tilnærming til endring av psykisk forankrede plager og lidelser. En studie gjennomført med et kombinert design.

Tid og sted: 22. jan. 2013 12:1516:00, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Ove Gunnar Drageset vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

tirsdag 22. januar 2013.

Avhandlingens tittel er:

Mathematics teachers' knowledge, beliefs and communication.