ils

Sist endret 9. juni 2022 14:31 av lenkeretter@localhost

Sidsel Skjelten vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 8. mars 2013.

Avhandlingens tittel er:

Jakta på kvalitetsforskjellar i elevane sine tekster. Kva skil gode tekstar frå middels gode?

Sist endret 31. okt. 2013 10:26 av camillev@uio.no

Ove Gunnar Drageset vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

tirsdag 22. januar 2013.

Avhandlingens tittel er:

Mathematics teachers' knowledge, beliefs and communication.

Sist endret 9. juni 2022 14:31 av lenkeretter@localhost

Ulrikke Rindal vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 2. mai 2013.

Avhandlingens tittel er:

Meaning in English: L2 attitudes, choices and pronunciation in Norway.

Sist endret 21. feb. 2013 16:53 av aevandt@uio.no
Sist endret 21. feb. 2013 15:03 av aevandt@uio.no
Sist endret 9. apr. 2013 09:06 av aevandt@uio.no