Disputas: Cand.scient. Ove Gunnar Drageset

Ove Gunnar Drageset vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

tirsdag 22. januar 2013.

Avhandlingens tittel er:

Mathematics teachers' knowledge, beliefs and communication.

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: .A research and evidence-based vision for better mathematics teaching and learning in Norwegian schools.

Tid: Tirsdag 22. januar 2013, klokken 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Dr. Tim Rowland, Faculty of Education, University of Cambridge, UK (1. opponent).
  • Professor Fulvia Furinghetti, Department of Mathematics, University of Genova, Italy (2. opponent) (Sykdomsforfall).
  • Professor emeritus Svein Lie, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo (2. opponent).
  • 3. medlem av komitéen (settemedlem) er førsteamanuensis Arne Hole, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.
  • Komitéens koordinator er Professor emeritus Svein Lie, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

Disputasen vil bli ledet av dekan, professor Berit Karseth ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Dr.philos. Bjørnar Alseth, tidligere Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  • Professor Johan Linthner, Universitetet i Umeå.
  • Professor Gunnar Gjone, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

For sammendrag, les her.

Publisert 30. nov. 2012 18:23 - Sist endret 31. okt. 2013 10:26