Disputas: Cand.philol. Sidsel Merete Skjelten

Sidsel Skjelten vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 8. mars 2013.

Avhandlingens tittel er:

Jakta på kvalitetsforskjellar i elevane sine tekster. Kva skil gode tekstar frå middels gode?

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Tekst, vurdering og tolkningsfellesskap: en forskningsoversikt.

Tid: 8. mars 2013, klokken 10.15 - 11.00

Sted: oppgis senere, Kristine Bonnevies hus, auditorium 2, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Professor Per Ledin, Institutionen för humaniora, utbildnings- og samhällsvetenskap, Örebro Universitet, Sverige (1. opponent).
  • Professor Catharina Nyström Höög, Högskolan Dalarna, Sverige (2. opponent)
  • 3. medlem av komitéen og koordinator er Professor Rita Hvistendahl , Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo

Disputasen vil bli ledet av settedekan, professor emeritus Aud Marit Simensen, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Professor Frøydis Hertzberg, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  • Professor Kjell Lars Berge, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo.

For sammendrag, les her.

Summary in English, see

 

Publisert 18. feb. 2013 15:36 - Sist endret 9. juni 2022 14:31