Disputas: Master Ulrikke Rindal

Ulrikke Rindal vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 2. mai 2013.

Avhandlingens tittel er:

Meaning in English: L2 attitudes, choices and pronunciation in Norway.

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: To what extent do educators need to take the social aspects of English, including pronunciation, into account when developing curricula and in instruction design?.

Tid: 2. mai 2013, klokken 10.15 - 11.00

Sted: auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

Disputasen vil bli ledet av settedekan, professor Frøydis Hertzberg, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Professor Andreas Lund, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  • Førsteamanuensis Unn Røyneland, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo.
  • Professor Paul Foulkes, Department of Language and Linguistic Science, University of York, UK

Kandidaten har vært knyttet til den nasjonale forskerskolen i utdanningsvitenskap, NATED

Sammendrag, les her.

Summary in English, see:

 

Publisert 21. mars 2013 11:29 - Sist endret 9. juni 2022 14:31