Disputas: Cand.polit. Philip Anders Dammen

Philip Anders Dammen vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos.

fredag 1. februar 2013.

Avhandlingens tittel er:

En undersøkelse av psykisk plage og psykisk endring med utgangspunkt i enkelte endringsprosesser. Et bidrag i utvikling av en vitenskapelig tilnærming til endring av psykisk forankrede plager og lidelser. En studie gjennomført med et kombinert design.

Privat bilde

Tid og sted for prøveforelesninger

Prøveforelesninger over selvvalgt emne og oppgitt emne for graden dr.philos.:

Selvvalgt emne, tittel: Logikk og psyke. Glimt fra et tenkt basisfag i psykisk endring for psykologer, pedagoger og helsearbeidere.

Tid: Torsdag 31. januar 2013, klokken 12.15 - 13.00

Sted: Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Oppgitt emne, tittel: Muligheter og utfordringer i forbindelse med å skape vitenskap som bygger på egen praksis.

Tid: Torsdag 31. januar 2013, klokken 14.15 - 15.00

Sted: Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Lektor Kirsten Baltzer, Institut for Læring, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitetet, Danmark (1. opponent).
  • Professor Kristina Ström, Pedagogiska fakulteten, Institut för specialpedagogik, Åbo Akademi, Finland (2. opponent).
  • 3. medlem av komitéen og komitéens koordintaor: Professor emeritus Kjell Skogen, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

Disputasen vil bli ledet av settedekan, professor Eva-Signe Falkenberg, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

For sammendrag, se:

Informasjon på engelsk, se:

Publisert 10. jan. 2013 12:34 - Sist endret 9. juni 2022 14:31