pfi

Sist endret 9. juni 2022 14:31 av lenkeretter@localhost

Einar Sundsdal vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 27. juni 2013.

Avhandlingens tittel er:

Naturalistisk humanisme. Bidrag til et pedagogisk standpunkt.

Sist endret 9. juni 2022 14:31 av lenkeretter@localhost

Monika Kvernenes vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 28. juni 2013.

Avhandlingens tittel er:

Bedside Teaching among Novice Medical Teachers. Mapping conceptions of bedside teaching and exploring change within the context of a teaching community.

Sist endret 9. juni 2022 14:31 av lenkeretter@localhost

Eva Bjerkholt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

mandag 4. mars 2013.

Avhandlingens tittel er:

Åpning av lukkede rom. En kvalitativ studie av innholdet og dialogene i veiledningssamtaler mellom nyutdannede lærere og lokale veiledere.

 

Sist endret 9. juni 2022 14:31 av lenkeretter@localhost

Monica Johannesen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

onsdag 20. februar 2013.

Avhandlingens tittel er:

The Sociomateriality of Teaching. Virtual Learning Environments in Teaching Practice.

 

Sist endret 9. juni 2022 14:31 av lenkeretter@localhost

Kenneth Silseth vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 14. mars 2013.

Avhandlingens tittel er:

Constructing learning dialogically; learners, contexts and resources. Exploring how students and teachers participate in game-based learning and digital storytelling in educational settings.

Sist endret 9. juni 2022 14:31 av lenkeretter@localhost

Leila Eve Ferguson vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 21. mars 2013.

Avhandlingens tittel er:

Making sense of multiple texts: An investigation into epistemic beliefs and multiple-text comprehension when students read about controversial science topics.

Sist endret 9. juni 2022 14:31 av lenkeretter@localhost

Ratib Lekhal vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 1. mars 2013.

Avhandlingens tittel er:

The relationship between children's attendance in Norwegian childcare centers and language and behavioral development during early childhood.

Sist endret 9. juni 2022 14:31 av lenkeretter@localhost

Zehlia Babaci-Wilhite vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos.

onsdag 29. mai 2013.

Avhandlingens tittel er:

Local Languages in Schooling as a Right in Education: A Case Study of Curriculum Reform in Zanzibar.