Disputas: Cand.ed. Einar Sundsdal

Einar Sundsdal vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 27. juni 2013.

Avhandlingens tittel er:

Naturalistisk humanisme. Bidrag til et pedagogisk standpunkt.

Privat bilde

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Naturalistisk dannelse - betydning, muligheter og pedagogisk praksis.

Tid: Torsdag 27. juni 2013, klokken 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Lektor Lotte Rahbek Schou, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitetet, Danmark (1.opponent) .
  • Lektor Anders Burman, Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola, Sverige (2. opponent)
  • 3. medlem av bedømmelseskomitéen og koordinator er professor Hansjörg Hohr, Insitutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasen vil bli ledet av dekan, professor Berit Karseth, ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veileder

  •  Professor emeritus Lars Løvlie, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

 

For sammendrag, se:

Information in English, see

Publisert 24. mai 2013 10:58 - Sist endret 9. juni 2022 14:31