Disputas: Hovedfagskandidat Eva Bjerkholt

Eva Bjerkholt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

mandag 4. mars 2013.

Avhandlingens tittel er:

Åpning av lukkede rom. En kvalitativ studie av innholdet og dialogene i veiledningssamtaler mellom nyutdannede lærere og lokale veiledere.

 

Privat bilde

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Didaktikken i Norge - en oversikt.

Tid: Mandag 4. mars 2013, klokken 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Professor Tomas Kroksmark, Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping, Sverige (1.opponent) .
  • Professor Per Fibæk Laursen, Institutt for Uddannelse og Pædagogik, Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet, Danmark (2. opponent)
  • 3. medlem av bedømmelseskomitéen er dosent Mary Brekke, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærerutdanning, Universitetet i Tromsø.
  • Koordinator for bedømmelseskomitéen er førsteamanuensis Tone Dyrdal Solbrække, Pedagogisk forskningsinstitutt og InterMedia, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasen vil bli ledet av prodekan, førsteamanuensis Eli Ottesen ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  •  Professor Karl Øyvind Jordell, Pedagogisk forskningsinstitutt og InterMedia, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  •  Førsteamanuensis Finn R. Hjardemaal, Pedagogisk forskningsinstitutt og InterMedia, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

For sammendrag, se:

Information in English, kommer senere

Publisert 7. jan. 2013 14:38 - Sist endret 9. juni 2022 14:31