Disputas: Master Kenneth Silseth

Kenneth Silseth vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 14. mars 2013.

Avhandlingens tittel er:

Constructing learning dialogically; learners, contexts and resources. Exploring how students and teachers participate in game-based learning and digital storytelling in educational settings.

Privat bilde

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Meeting the opportunities and challenges of encouraging students to bring in knowledge and skills gained through interacting with digital technologies in leisure contexts..

Tid: Torsdag 14. mars 2013, klokken 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 2, Kristine Bonnevies hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Professor Rupert Wegerif, Graduate School of Education, University of Exeter, UK (1.opponent) .
  • Dr. Julia Gillen, Department of Linguistics and English Language, Lancaster University, UK (2. opponent)
  • 3. medlem av bedømmelseskomitéen og koordinator er professor Andreas Lund, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasen vil bli ledet av settedekan, professor emeritus Kirsten Hofgaard Lycke, Pedagogisk forskningsinstitutt og InterMedia, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  •  Professor Ola Erstad, Pedagogisk forskningsinstitutt og InterMedia, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  •  Førsteamanuensis Hans Christian Arnseth, Pedagogisk forskningsinstitutt og InterMedia, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Kandidaten har vært knyttet til den nasjonale forskerskolen i utdanningsvitenskap, NATED

For sammendrag, se:

Information in English, see

Publisert 18. feb. 2013 15:49 - Sist endret 9. juni 2022 14:31