Disputas: Master Leila Eve Ferguson

Leila Eve Ferguson vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 21. mars 2013.

Avhandlingens tittel er:

Making sense of multiple texts: An investigation into epistemic beliefs and multiple-text comprehension when students read about controversial science topics.

Foto: Cindy Grønsberg

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Epistemic Cognition: What is it about and what should it be (i.e., what do we students want to believe about knowledge?)

Tid: Torsdag 21. mars 2013, klokken 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Professor Rainer Bromme, Department of Psychology, Universitetet i Münster, Tyskland (1. opponent).
  • Professor Saskia Brand-Gruwel, Centre for Learning Sciences and Technologies, Open University Heerlen, Nederland (2. opponent).
  • 3. medlem av komitéen og koordinator er førsteamanuensis Christian Brandmo,Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasen vil bli ledet av settedekan, professor Andreas Lund, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Professor Ivar Bråten, Pedagogisk forskningsinstitutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Kandidaten har vært knyttet til den nasjonale forskerskolen i utdanningsvitenskap, NATED.

For sammendrag, se

Information in English, see

Publisert 19. feb. 2013 16:13 - Sist endret 9. juni 2022 14:31