Disputas: Hovedfagskandidat Monica Johannesen

Monica Johannesen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

onsdag 20. februar 2013.

Avhandlingens tittel er:

The Sociomateriality of Teaching. Virtual Learning Environments in Teaching Practice.

 

Privat bilde

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel:  Actor-network theory as a research methodology: dilemmas and possibilities.  

Tid: Onsdag 20. februar 2013, klokken 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Professor Tara Fenwick, School of Education, University of Stirling, UK (1.opponent) .
  • Forsker II Lars Risan, Avdeling for Velferd, demokrati og offentlig forvaltning, Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) (2. opponent)
  • 3. medlem av bedømmelseskomitéen og koordinator er                                                                                                                                          førsteamanuensis Per Hetland, Pedagogisk forskningsinstitutt og InterMedia, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 

Disputasen vil bli ledet av prodekan, førsteamanuensis Eli Ottesen, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  •  Professor Ola Erstad, Pedagogisk forskningsinstitutt og InterMedia, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  •  Professor Anders Mørch, Pedagogisk forskningsinstitutt og InterMedia, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
  •  Professor Eevi Beck, Pedagogisk forskningsinstitutt og InterMedia, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

For sammendrag, se:

Publisert 7. jan. 2013 13:48 - Sist endret 9. juni 2022 14:31