Disputas: Master Ratib Lekhal

Ratib Lekhal vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 1. mars 2013.

Avhandlingens tittel er:

The relationship between children's attendance in Norwegian childcare centers and language and behavioral development during early childhood.

Privat bilde

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: .What is the best way to assess the quantity and quality of childcare to understand its influence on children?.

Tid: Fredag 1. mars 2013, klokken 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Professor Jacqueline Barnes, Institute for the Study of Children, Families and Social Issues, Birbeck, University of London (1. opponent).
  • Professor Linda Harrison, School of Teacher Education, Charles Sturt University, Australia (2. opponent).
  • 3. medlem av komitéen er Professor Jan-Eric Gustafsson, Institut for pedagogik och specialpedagogik, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs Universitet, Sverige.
  • Koordinator for bedømmelseskomitéen er Professor Arne Lervåg, Pedagogisk forskningsinstitutt, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasen vil bli ledet av settedekan, professor Bodil Stokke Olaussen, Pedagogisk forskningsinstitutt, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Førsteamanuensis Tilmann von Soest, Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  • Professor Vibeke Grøver, Pedagogisk forskningsinstitutt, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Kandidaten har vært knyttet til den nasjonale forskerskolen i utdanningsvitenskap, NATED.

For sammendrag, se

Information in English, see

Publisert 24. jan. 2013 12:32 - Sist endret 9. juni 2022 14:31