Disputas: Cand.polit. Jan Arild Dolonen

Jan Arild Dolonen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

onsdag 28. mai 2014.

Avhandlingens tittel er:

Collaborative design and use of digital learning resources. Analysing the processes and products of collaborative design and computer-supported collaborative learning scenarios in education.

Jan Arild Dolonen. Foto: UV/ UiO

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Contemporary theories of learning and their implications for instructional design.

Tid: Onsdag 28. mai 2014 kl 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

Professor Berner Lindström, Institut för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet, Sverige (1. opponent).

Professor Sally Barnes , Graduate School of Education  University of Bristol, UK (2.opponent).

3. medlem av bedømmelseskomitéen er førsteamanuensis Hans Christian Arnseth, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasens leder

  • Prodekan for studier og utdanning, førsteamanuensis Eli Ottesen, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Professor Sten Ludvigsen, Seksjon for medisinsk informatikk, Universitetet i Oslo
  • Forsker Anders Kluge, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo..

Sammendrag


Publisert 2. mai 2014 16:28 - Sist endret 9. juni 2022 14:32