Vår 2015

Tidligere

Tid og sted: 26. juni 2015 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Hege Yvonne Hermansen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 26. juni 2015.

Avhandlingens tittel er:

Knowledge work in the teaching profession: Opening up the black box of teachers' engagement with Assessment for Learning.

Tid og sted: 26. juni 2015 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Liv Inger Engevik vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 26. juni 2015.

Avhandlingens tittel er:

Inkludering, tilpassa læringsdialogar og kognitiv stimulering i arbeid med elevar med Down-syndrom - ei multimetodisk tilnærming til undervising og læring.

Tid og sted: 17. juni 2015 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Christina Elde Mølstad vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Onsdag 17. juni 2015.

Avhandlingens tittel er:

State-Based Curriculum-Making - A Study of Curriculum in Norway and Finland.

Tid og sted: 17. juni 2015 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Liv Ingrid Håberg vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Onsdag 17. juni 2015.

Avhandlingens tittel er:

Didaktisk arbeid i barnehagen. Kvalitativ studie av korleis assistenter og barnehagelærarar planlegg, gjennomfører og vurderer samlingsstund og femårsklubb.

Tid og sted: 10. juni 2015 12:00, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Cand.scient. Hege Kaarstein vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Onsdag 10. juni 2015.

Avhandlingens tittel er:

Modelling, operationalising and measuring mathematics pedagogical content knowledge: threats to construct validity.

Tid og sted: 29. mai 2015 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Cand.ed. Toril Aagaard vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 29. mai 2015.

Avhandlingens tittel er:

Teknologi mot tradisjon? En studie av læreres tilnærming til teknologiutløste muligheter og utfordringer i norsk og mediefag.

Tid og sted: 21. mai 2015 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Kirsten Foshaug Vennebo vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 21. mai 2015.

Avhandlingens tittel er:

School Leadership in Innovative Work - Places and Spaces.

Tid og sted: 20. mai 2015 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Lisbeth Myklebostad Brevik vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

onsdag 20. mai 2015.

Avhandlingens tittel er:

How teachers teach and readers read,  Developing reading comprehension in English in Norwegian upper secondary school.

Tid og sted: 19. mai 2015 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Mphil. Lawrence Eronvil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Tirsdag 19. mai 2015.

Avhandlingens tittel er:

Educating Teachers of the Deaf: Experiences and perspectives from Teachers on facilitating academic and social participation in Uganda.

Tid og sted: 27. feb. 2015 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Alfredo Jornet Gil vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 27. februar 2015.

Avhandlingens tittel er:

The Bodily and Contextual Foundations of Conceptual Coherence and Continuity. Case studies from the teaching and learning of science inquiry.

Tid og sted: 15. jan. 2015 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Emilia Andersson-Bakken vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 15. januar 2015.

Avhandlingens tittel er:

Læreres bruk av spørsmål og responser i helklasseundervisning på ungdomstrinnet..