Disputas: Cand.ed. Toril Aagaard

Cand.ed. Toril Aagaard vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 29. mai 2015.

Avhandlingens tittel er:

Teknologi mot tradisjon? En studie av læreres tilnærming til teknologiutløste muligheter og utfordringer i norsk og mediefag.

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel:Diskuter forholdet mellom skolekultur og beredskap for endring/utvikling blant lærere, og hvordan forske på dette.

Tid: fredag 29 mai kl 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Bedømmelseskomité

  • Director, Adjunct Professor Peppi Taalas, Department of Language Centre, University of Jyväskylã, Finland (1. opponent).
  • Førsteamanuensis Øystein Lund, Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi, UiT Norges arktiske universitet  (2. opponent).

3. medlem av bedømmelseskomitéen og komiteens koordinator er førsteamanuensis Kristin Vasbø, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i oslo

Disputasens leder

  • Prodekan for studier og forskning, førsteamanuensis Eli Ottesen, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere

  • Professor Andreas Lund, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
  • Professor Rune Krumsvik, Pedagogisk institutt, Universitetet i Bergen.

 

Kandidaten har knyttet til Den nasjonale forskerskolen i utdanningsvitenskap (NATED)

 

Sammendrag Kommer senere

Information in English

Publisert 24. apr. 2015 16:00 - Sist endret 7. mars 2017 14:53