Disputas: Master Emilia Andersson-Bakken

Emilia Andersson-Bakken vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 15. januar 2015.

Avhandlingens tittel er:

Læreres bruk av spørsmål og responser i helklasseundervisning på ungdomstrinnet..

Emilia Andersson-Bakken. Foto: ILS

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel:Læreres spørsmål og elevers læring.

Tid: torsdag 15. januar kl 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Bedømmelseskomité

  • Universitetslektor Fritjof Sahlström, Institutionen för beteendevetenskaper, Universitetet i Helsinki, Finland (1. opponent).
  • Førsteamanuensis Vivi Lisbeth Nilssen, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag (2. opponent).

3. medlem av bedømmelseskomitéen og komiteens koordinator er førsteamanuensis Britt Oda Fosse, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i oslo

Disputasens leder

  • Prodekan for studier og utdanning, førsteamanuensis Eli Ottesen, Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Veiledere

  • Professor Kirsti Klette , Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
  • Professor Elaine Munthe, Universitetet i Stavanger.

 

Kandidaten har knyttet til Den nasjonale forskerskolen i utdanningsvitenskap (NATED)

Sammendrag

Information in English

Publisert 16. des. 2014 12:28 - Sist endret 4. mars 2015 13:09