Disputas: Cand.scient. Hege Kaarstein

Cand.scient. Hege Kaarstein vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Onsdag 10. juni 2015.

Avhandlingens tittel er:

Modelling, operationalising and measuring mathematics pedagogical content knowledge: threats to construct validity.

Hege Kaarstein

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Mathematics teacher education and the challenges of the XXI century

Tid: Onsdag 10. juni 2015, kl 10.15 - 11.00.

Sted:Auditorium 3 , Helga Engs hus, Blindern.

Bedømmelseskomité

  • Professor João Pedro da Ponte, Institute of Education, University of lisbon, Portugal (1. opponent).
  • Førsteamanuensis Reidar Mosvold, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger (2. opponent).

3. medlem av bedømmelseskomitéen og bedømmelseskomiteens koordinator er professor Sigrid Blömeke, Centre for Educational Measurement (CEMO), Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

  • Forsker Rolf Vegar Olsen, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere

  • Forsker Guri Nortvedt, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
  • Førsteamanuensis Liv Sissel Grønmo, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.


Sammendrag kommer

Information in English

Publisert 15. apr. 2015 16:37 - Sist endret 26. mai 2015 14:38