Disputas: Cand.philol. Lisbeth Myklebostad Brevik

Lisbeth Myklebostad Brevik vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

onsdag 20. mai 2015.

Avhandlingens tittel er:

How teachers teach and readers read,  Developing reading comprehension in English in Norwegian upper secondary school.

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Probing the depths of the unexplained variance in L2 Reading: Past and future research

Tid: onsdag 20. mai kl 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Bedømmelseskomité

 

  • Professor Cindy Brantmeier, Department of Education, Washington University in St. Louis, USA (1. opponent).
  • Professor P David Pearson, Graduate School of Education, University of California, Berkeley, USA (2. opponent).

3. medlem av bedømmelseskomitéen og komiteens koordinator er professor Andreas Lund, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasens leder

Veiledere

  • Professor Glenn Ole Hellekjær, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
  • Professor Eivind Elstad, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

 

Kandidaten har knyttet til Den nasjonale forskerskolen i utdanningsvitenskap (NATED)

Sammendrag

Information in English

Publisert 21. apr. 2015 13:44 - Sist endret 7. mai 2015 14:53