IPED

Tidligere

Tid og sted: 26. juni 2015 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Hege Yvonne Hermansen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 26. juni 2015.

Avhandlingens tittel er:

Knowledge work in the teaching profession: Opening up the black box of teachers' engagement with Assessment for Learning.

Tid og sted: 17. juni 2015 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Christina Elde Mølstad vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Onsdag 17. juni 2015.

Avhandlingens tittel er:

State-Based Curriculum-Making - A Study of Curriculum in Norway and Finland.

Tid og sted: 17. juni 2015 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Liv Ingrid Håberg vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Onsdag 17. juni 2015.

Avhandlingens tittel er:

Didaktisk arbeid i barnehagen. Kvalitativ studie av korleis assistenter og barnehagelærarar planlegg, gjennomfører og vurderer samlingsstund og femårsklubb.

Tid og sted: 27. feb. 2015 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Alfredo Jornet Gil vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 27. februar 2015.

Avhandlingens tittel er:

The Bodily and Contextual Foundations of Conceptual Coherence and Continuity. Case studies from the teaching and learning of science inquiry.