Disputas: Master Alfredo Jornet Gil

Alfredo Jornet Gil vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 27. februar 2015.

Avhandlingens tittel er:

The Bodily and Contextual Foundations of Conceptual Coherence and Continuity. Case studies from the teaching and learning of science inquiry.

Alfredo Jornet Gil. Foto: Institutt for pedagogikk

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: The instructional implications of ecological approaches to science learning: problems and possibilities..

Tid: fredag 27. februar 2015, kl 10.15 - 11.00.

Sted: Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern.

Bedømmelseskomité

  • Professor Roger Säljö, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs Universitet, Sverige (1. opponent).
  • Professor Karen Littleton, Centre for Research in Education and Educational Technology, The Open University, UK (2. opponent).

3. medlem av bedømmelseskomitéen og bedømmelseskomiteens koordinator er førsteamanuensis Anniken Furberg, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

  • Instituttleder, professor Ola Erstad, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Forsker Ingeborg Krange, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
  • Professor Wolff-Michael Roth, Universitetet i Victoria, Canada


Sammendrag

Information in English

Publisert 26. jan. 2015 16:18 - Sist endret 27. apr. 2015 12:25