Disputas: Master Christina Elde Mølstad

Christina Elde Mølstad vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Onsdag 17. juni 2015.

Avhandlingens tittel er:

State-Based Curriculum-Making - A Study of Curriculum in Norway and Finland.

Foto: Institutt for pedagogikk/ Shane Colvin

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Discuss theoretical perspectives on teacher autonomy and curriculum-making.

Tid: onsdag 17. juni 2015, kl 10.15 - 11.00.

Sted: Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern.

Bedømmelseskomité

  • Professor Eva Forsberg, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet, Sverige (1. opponent).
  • Lecturer, PhD Sotiria Grek, School of Social and Poliltical Science, University of Edinburgh, UK (2. opponent).

3. medlem av bedømmelseskomitéen er professor Eyvind Elstad, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

  • Professor Jorunn Møller, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere

  • Dekan, Professor Berit KarsethDet utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
  • Professor Svein Erik Hansen, Åbo Akademi University, Sverige

 

Information in English

Publisert 27. mai 2015 14:15 - Sist endret 19. feb. 2016 13:50