Disputas: Master Hege Yvonne Hermansen

Hege Yvonne Hermansen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 26. juni 2015.

Avhandlingens tittel er:

Knowledge work in the teaching profession: Opening up the black box of teachers' engagement with Assessment for Learning.

Hege Yvonne Hermansen. Foto: Institutt for pedagogikk

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Issues of units of analysis and reflexivity in fieldwork and qualitative analyses.

Tid: fredag 26. juni 2015, kl 10.15 - 11.00.

Sted: Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern.

Bedømmelseskomité

  • Professor David Guile, Institute of Education, University of London, UK (1. opponent).
  • Førsteamanuensis Gunn Elisabeth Søreide, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen  (2. opponent).

3. medlem av bedømmelseskomitéen og komiteens koordinator er professor Andreas Lund, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

Veiledere

  • Professor Monika Nerland, Institutt for pedagogikk Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
  • Professor Anne Edwards, Oxford University, UK


Sammendrag

Information in English

Publisert 1. juni 2015 14:02 - Sist endret 24. juni 2015 12:24