Disputas: Master Liv Ingrid Håberg

Liv Ingrid Håberg vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Onsdag 17. juni 2015.

Avhandlingens tittel er:

Didaktisk arbeid i barnehagen. Kvalitativ studie av korleis assistenter og barnehagelærarar planlegg, gjennomfører og vurderer samlingsstund og femårsklubb.

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: I løpet av dei seinare tiåra er brnehagen sin tradisjon - den barnesentrerte pedagogikken - blitt utfordra av omgrep som læring, didaktikk og postmoderne perspektiv. Gjer med bakgrunn i dette greie for den barnesentrerte pedagogikken, omgrepets historiske utgangspunkt, praktisk pedagogiske konsekvensar og den relasjon det har til eit postmoderne pedagogisk perspektiv.

Tid: onsdag 17. juni 2015, kl 10.15 - 11.00.

Sted: Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern.

Bedømmelseskomité

  • Professor Annica Løfdahl Hultman, Institutionen för pedagogiska studier, Karlstad Universitet, Sverige (1. opponent).
  • Professor Stig Broström, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, Danmark (2. opponent).

3. medlem av bedømmelseskomitéen er professor Marit Alvestad, Institutt for barnehagelærerutdanning, Universitetet i Stavanger. Bedømmelseskomiteens koordinator er professor Veslemøy Rydland, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

Veiledere

  • Professor Brit Ulstrup EngelsenInstitutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
  • Professor Liv Gjems, Høgskolen i Buskerud og Vestfold


Sammendrag kommer

Information in English, coming

Publisert 24. apr. 2015 11:11 - Sist endret 3. juni 2015 11:08