Disputas: Mphil Lawrence Eron

Mphil. Lawrence Eronvil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Tirsdag 19. mai 2015.

Avhandlingens tittel er:

Educating Teachers of the Deaf: Experiences and perspectives from Teachers on facilitating academic and social participation in Uganda.

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: In what way is learning through participation consistent with African knowledge systems?

Tid: Tirsdag 19. mai 2015, kl 10.15 - 11.00.

Sted: Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern.

Bedømmelseskomité

  • Professor Stein Erik Ohna, Institutt for grunnskolelærerutdanning idrett og spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger (1. opponent).
  • Lektor Kirsten Baltzer, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)  - Forskningsprogrammet Social- og specialpædagogik, inklusion og ledelse af organisationer (SILO), Aarhus Universitet, Danmark (2. opponent).

3. medlem av bedømmelseskomitéen og bedømmelseskomiteens koordinator er professor Birgit Brock-Utne, Emerita ved Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

  • Professor Ona Bø Wie, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere

  • Professor Reidun Tangen, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
  • Professor Siri Wormnæs, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.


Sammendrag

Information in English

Publisert 13. apr. 2015 14:08 - Sist endret 19. aug. 2015 13:52