Disputas: Master Liv Inger Engevik

Liv Inger Engevik vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 26. juni 2015.

Avhandlingens tittel er:

Inkludering, tilpassa læringsdialogar og kognitiv stimulering i arbeid med elevar med Down-syndrom - ei multimetodisk tilnærming til undervising og læring.

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: "The sky is the limit!" Hvor langt kan barn med Down-syndrom nå i kognitiv utvikling med god pedagogikk og inkludering?

Tid: Fredag 26. juni2015, kl 10.15 - 11.00.

Sted: Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern.

Bedømmelseskomité

  • Professor Bim Riddersporre, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö Högskola, Sverige (1. opponent).
  • Professor Kristine M. Jensen de Lopez, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, Danmark (2. opponent).

3. medlem av bedømmelseskomitéen og komiteens koordinator er professor Bodil Stokke Olaussen, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

  • Professor Monica Dalen, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere

  • Professor Bente E. Hagtvet, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
  • Professor Anne Edwards, Oxford University, UK


Sammendrag norsk

Summary English

Information in English

Publisert 1. juni 2015 14:22 - Sist endret 25. juni 2015 12:01