Disputas: Cand.polit. Stine Margrethe Ekornes

Cand.polit. Stine Margrethe Ekornes vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Torsdag 23. juni 2016.

Avhandlingens tittel er:

School Mental Health - Teacher Views. An Exploratory Study of Teacher's Perceived Role, Competence and Responsibility in Student Mental Health Promotion.

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: What are the challenges facing teachers in relation to working with the promotion of mental health among students, and, how might teachers be supported by their schools and prepared for this by teacher education?

Tid: Torsdag 23. juni 2016.kl 10.15

Sted:  Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern.

Bedømmelseskomité

  • Professor emeritus Anne Edwards, Department of Education, Oxford University, UK (1. opponent)
  • Professor Lars Edvin Bru, Læringsmiljøsenteret, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger (2. opponent)

Tredje medlem av bedømmelseskomitéen og komiteens koordinator er førsteamanuensis Britt Oda Fosse, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

  • Professor Gunnar Gjone, emeritus ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo

Veiledere

  • Professor Trond Eiliv Hauge, emeritus ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  • Professor Ingrid Lund, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder


Sammendrag

Information in English kommer

Publisert 20. mai 2016 11:19 - Sist endret 2. des. 2021 09:19