Disputas: Master Jens Jungblut

Master Jens Jungblut vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 3. juni 2016

Avhandlingens tittel er:

Party Politics in Higher Education Policy - Partisan Preferences, Coalition Positions and Higher Education Policy in Western Europe.

Jens Jungblut. Foto: Institutt for pedagogikk, UiO

Tid og sted for prøveforelesning:

Tittel: The politics of higher education policy: comparison of US and European contexts.

Tid: Fredag 3. juni 2016, kl. 10.15-11.00.

Sted: Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern.

Bedømmelseskomité

  • Professor Marius Busemeyer, Department of Pollitics and Public Administration, University of Konstanz, Tyskland (1. opponent)
  • Associate Professor Erik. C. Ness, Institute of Higher Education, University of Georgia, Athens, USA (2. opponent)

Tredje medlem av bedømmelseskomiteen og komiteens koordinator er førsteamanuensis Kirsten Sivesind, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

  • Dekan, professor Berit Karseth, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere

  • Professor Peter Maassen, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  • Professor Åse Gornitzka, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo


Sammendrag

Information in English

Publisert 28. apr. 2016 15:57 - Sist endret 11. aug. 2016 09:28