Disputas: Master Robin Ulriksen

Master Robin Ulriksen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Mandag 15. februar 2016

Avhandlingens tittel er:

The achievement and attainment gap: Influences from home and school.

Robin Ulriksen. Foto: Institutt for pedagogikk

Tid og sted for prøveforelesning:

Tittel: Parenting and school achievement - theories and conceptual models.

Tid: Mandag 15. februar 2016, kl. 10.15-11.00.

Sted: Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern.

Bedømmelseskomité

  • Professor Sigrún Aðalbjarnardóttir, School of Education, University of Iceland, Iceland (1. opponent)
  • Professor Jan-Eric Gustafsson, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs Universitetet, Sverige

Tredje medlem av bedømmelseskomiteen og komiteens koordinator er professor Vibeke Grøver, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

  • Instituttleder, professor Ola Erstad, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere

  • Professor Arne Lervåg, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  • Forsker PhD Henrik Daae Zachrisson, Atferdssenteret, Universitetet i Oslo
  • Post.doc. Åse Sagatun, Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør)


Sammendrag

Information in English

Publisert 18. jan. 2016 10:41 - Sist endret 16. juni 2016 09:46