Disputas: Hovedfagskandidat Lisbet Skregelid

Hovedfagskandidat Lisbet Skregelid vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Torsdag 23. juni2016

Avhandlingens tittel er:

Tribuner for dissens. En studie av ungdomsskoleelevers møter med samtidskunst i en skole- og kunstmuseumskontekst.

Lisbet Skregelid

Tid og sted for prøveforelesning:

Tittel: Den pedagogiske vendingen i kunstformidling - kontekst, problemer og muligheter.

Tid: Fredag 23. juni 2016, kl. 10.15-11.00.

Sted: Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern.

Bedømmelseskomité

  • Professor Anette Göthlund, Institutionen för bild- och slöjdpedagogik, Konstfack, Stockholm, Sverige(1. opponent)
  • Professor May Britt Postholm, Program for lærerutdanning, NTNU (2. opponent)

Tredje medlem av bedømmelseskomiteen og bedømmelseskomiteens koordinator er professor Hansjörg Hohr, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

  • Prodekan for studier, førsteamanuensis Eli Ottesen, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere

  • Førsteamanuensis Venke Aure, Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Professor Ola Stafseng, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitet i Oslo


Sammendrag

Information in English kommer

Publisert 24. aug. 2016 13:06 - Sist endret 24. aug. 2016 13:07