Disputas: Master Mari Elken

Master Mari Elken vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 17. juni 2016

Avhandlingens tittel er:

Standardizing education? The development of the European Qualifications Framework and national qualifications frameworks.

Mari Elken. Foto: Institutt for pedagogikk, UiO

Tid og sted for prøveforelesning:

Tittel: State steering of higher education through performance agreements and performance funding: potential and pitfalls..

Tid: Fredag 17. juni 2016, kl. 10.15-11.00.

Sted: Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern.

Bedømmelseskomité

  • Professor Johan Muller, School of Education, University of Cape Town, South Africa (1. opponent)
  • Professor Susana Borras, Department of Business and Politics, Copenhagen Business School, Denmark (2. opponent)

Tredje medlem av bedømmelseskomiteen er Dr. Harry de Boer, Centre for Higher Education Policy Studies, University of Twente, Netherlands. Bedømmelseskomiteens koordinator er professor Tone Dyrdal Solbrekke, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasens leder

  • Prodekan for forskning, professor Ona Bø Wie, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veiledere

  • Professor Peter Maassen, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  • Professor Bjørn Stensaker, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitet i Oslo


Sammendrag kommer

Information in English kommer

Publisert 18. mai 2016 15:47 - Sist endret 16. juni 2016 09:48